Hvad er børsnoterede optioner?

Hvad er børsnoterede optioner?

Sponsoreret indhold

Hvis du investerer i aktier, og interesserer dig for finansverdenen i øvrigt, er du formentligt faldet over udtrykket børsnoterede optioner før. Men ved du helt præcist, hvad der gemmer sig bag dette begreb? I denne artikel får du en kort introduktion til børsnoterede optioner, og hvad de kan bruges til.

En mulighed, ikke en pligt

En børsnoteret option er en aftale om, at du har muligheden for at købe eller sælge et værdipapir – det kunne f.eks. være en aktie – til en allerede fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt. Det vigtige i denne beskrivelse er ordet ”mulighed”; med børsnoterede optioner er der således ingen pligt til, at handlen rent faktisk skal gennemføres, når udløbsdatoen oprinder. Deraf også navnet ”option”, som på engelsk betyder ”mulighed”.

Kan bruges til at begrænse risiko

Det interessante ved børsnoterede optioner er, at de kan bruges til at begrænse risiko med. Lad os f.eks. sige, at du er interesseret i at købe Novo Nordisk aktier om et halvt år fra nu. Du er imidlertid bange for, at aktiekursen kan risikere at stige inden da, og du ønsker derfor at gardere dig imod denne risiko. Det kan du gøre ved at indgå en aftale om en børsnoteret option, der giver dig og sælger mulighed for at fastsætte kursen allerede i dag. Sagt med andre ord er børsnoterede optioner blot endnu en mulighed for at få overblik over økonomien.

Det giver selvfølgelig en stor fordel for køber, og denne fordel kommer ikke gratis. Der skal derfor betales en optionspræmie til sælger for at indgå denne aftale. Optionspræmien kan variere en hel del fra aftale til aftale, og her spiller faktorer som aftalt købskurs, løbetid, volatilitet i aktien og generelle forventninger til aktien ind.

Bruges også til honorering af ansatte

Børsnoterede optioner kan også bruges som en del af et incitamentsprogram til at honorere ansatte i børsnoterede selskaber med. I stedet for at fylde lønposen yderligere med regulær løn, kan virksomheden i stedet tilbyde børsnoterede optioner, som giver de ansatte mulighed for at investere i deres arbejdsplads, hvis de forbliver ansatte i en bestemt periode. Dette sker ofte til en favorabel pris sammenholdt med den kurs, der er på markedet.

Det er dog langtfra kun en fordel for de ansatte. Det børsnoterede selskab kan med denne strategi sikre sig, at vigtige nøglearbejdere dels har incitament til at blive i virksomheden, dels har interesse i at gøre det bedst muligt i håb om, at aktiekursen stiger yderligere frem til udløbsdatoen. På den måde kan børsnoterede optioner blive til en fordelagtig aftale for begge parter.