Charles Ginnerskov, ipnordic: Indkøber eller inkompetent?

Charles Ginnerskov, ipnordic: Indkøber eller inkompetent?

Sponsoreret indhold

”Hvis en virksomhedsleder, for at spare nogle få hundrede kroner, vælger en  forældet internetforbindelse eller en dårligere teleløsning, end virksomheden reelt  behøver – svarer det til, at en løber skyder sig selv i foden med en sømpistol, når han  står klar ved startlinjen. Det der umiddelbart kan virke som en god handel, kan skabe  frustration blandt egne medarbejdere, blive årsag til dårligere kundeservice, og kan  allerede i løbet af få dage påvirke indtjeningen.” 

Charles Ginnerskov, CEO i televirksomheden ipnordic A/S, oplever dagligt, at mange indkøbere på  teleområdet har meget svært ved at balancere på knivsæggen mellem de behov, deres  virksomheder har – og det, de rent faktisk er villige til at betale.  

Det store spørgsmål er: Hvor går grænsen mellem godt købmandsskab og dumhed? Vi danskere er  verdensmestre i at jagte den gode handel – men nogle gange koster det dyrt at vælge den billigste  løsning. ”Der er næppe nogen, der tvivler på, at digitalisering og telebaseret kommunikation er  vigtige redskaber i fremtidens værktøjskasse,” siger Charles Ginnerskov og fortsætter:  ”Markedsføring, salg, fakturering, kundeservice, regnskabsføring… Alle delprocesser i en moderne  virksomhed er bundet sammen af et effektivt kommunikationssystem.”  

Store krav er rimelige – hvis man vil betale det, det koster 

Når man sammenholder de høje krav, der stilles til produktet og leverandører af telefoni med de  relativt lave danske priser på telefoni og internet, kan det godt være svært at se fornuften i  prisjagten.  

”Som udgangspunkt ønsker erhvervskunder 100% oppetid, 24/7 support, høj hastighed og et godt  modspil fra en teleleverandør, der kan tilbyde innovative og nyskabende teleløsninger. Vi kan  naturligvis levere det meste – men ikke til samme pris, som de konkolleger, der leverer mindre,”  smiler Charles Ginnerskov og fortsætter: 

”I stedet for at fokusere på prisen alene, burde man fokusere på, hvad der leveres for pengene.  Det giver ikke mening at sammenligne en teleløsning, som indeholder alle de elementer, ens  virksomhed har brug for, med en løsning, hvor man må acceptere en stribe belastninger i  hverdagen. Der er jo heller ikke nogen, der synes, at det er urimeligt, at en stor lastbil koster mere  end en lille varevogn. Men har man brug for at transportere tungt gods hver dag, er lastbilen  alligevel det bedste valg.”

Banalt… men basalt 

Charles Ginnerskovs råd til dig, der overvejer en ny telefoniløsning, er enkle: 

”Vælg den telefoniløsning, det mobile netværk og den internetforbindelse, der giver dig og dine  kolleger de optimale værktøjer at arbejde med. Gå tilbuddet igennem; Hvad er der i pakken? Får  din virksomhed dækket alle jeres behov? Det er utilgiveligt dumt at stille forhindringer op for dig  selv og blive nødt til at vælge vigesporet, mens konkurrenterne kører forbi i overhalingsbanen. 

Vælg en progressiv leverandør. En innovativ og nytænkende teleleverandør er med til at flytte  grænser – og kan ovenikøbet hjælpe med at afdække og løse nogle daglige behov, som I måske  endnu ikke selv har opdaget.  

Vælg en leverandør, du har tillid til, især omkring support. Alle slår på, at de har den nyeste løsning  med den bedste support. Det er let at skrive i markedsføringen, men svært at leve op til. Det  kræver nemlig, at der ydes en stabil support og en god kundeservice dag efter dag. Reelt set ved  du først efter et halvt år, om det holder. 

Undgå bindinger. Du skal kunne handle frit – også med telefoni. Hvis din teleleverandør ikke kan  holde løfterne, skal du hurtigst muligt kunne komme videre til en, der kan. Det er samtidig din  garanti for optimal kundeservice og den bedste teknologi.  

Helt basalt handler det ikke om, hvor billig en løsning du kan få – det handler om, hvad du får for  pengene!”