Ved du, hvorfor elektricitet koster hvad den gør?

Ved du, hvorfor elektricitet koster hvad den gør?

Sponsoreret indhold

Langt de fleste danskere er vant til at betale elregninger, men de færreste er klar over, hvordan prisen på el bliver udregnet, og hvordan det påvirker deres elregning. Det kan du få svar på her, hvor du også får gode råd til, hvad du skal se efter, når du vælger en elaftale.

Sponsoreret indhold

Sådan afgøres prisen på el

Der er mange faktorer, som påvirker prisen på elektricitet. Som tommelfingerregel koster elektricitet i Danmark omkring 2,15 kr./kWh, men prisen går konstant op og ned. Det skyldes især to forhold, som er henholdsvis vind og vejr samt brændsels- og CO2 priser. Elpriser i Danmark afgøres af udbud og efterspørgsel, og bliver bestemt på den nordiske elbørs Nord Pool.

Danmark er en del af et nordeuropæisk elnet, hvor vi køber og sælger strøm til og fra vores nabolande. Det skyldes, at man ikke på nuværende tidspunkt for alvor kan lagre store mængder strøm, så hvis ét land en given dag har en overproduktion af strøm, kan denne sælges til et land, som den dag ikke producerer den efterspurgte mængde. Det betyder også, at den pris du betaler for din el, bliver påvirket af udbud og efterspørgsel på strøm. Handlen med strøm finder sted på elbørsen og her svinger priserne som sagt i takt med, hvor meget der produceres og hvor stor efterspørgslen er.

Prisen på elektricitet afhænger også af, hvornår på dagen man forbruger den. Eksempelvis vil man i mange husstande bruge en del strøm klokken 17-20, da man i dette tidsrum ofte kommer hjem fra arbejde og skal lave aftensmad mv. Når mange bruger strøm på samme tid, stiger prisen, da det igen er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

Forskellige elpriser alt efter hvor du bor

Selv i et lille land som Danmark, har det faktisk betydning for elprisen, om du bor i Øst- eller Vestdanmark. Det skyldes, at Vestdanmark (Fyn og Jylland) er tæt forbundet til Norge ift. strøm, og man derfor primært får det strøm der leveres i Vestdanmark derfra. Derfor er man også meget afhængig af, hvordan vejret i Norge er på dagen, da en stor del af denne strøm kommer fra vandenergi. Er der ikke tilstrækkelige vandmængder til at producere den efterspurgte mængde strøm, vil man derfor være nødt til at købe den andetsteds.

Bor man derimod i Østdanmark, så er det mere sandsynligt, at man vil få sin strøm fra Sverige, hvor det ligesom i eksemplet med Norge, er afgørende hvordan vind- og vejrforhold er i Sverige på dagen.

Overordnet set, så kommer størstedelen af den elektricitet vi bruger i Danmark fra en eller flere af nedenstående energikilder:

  • Vindmøller i Danmark og Sverige
  • Solceller i Danmark
  • Vandkraft i Sverige og Norge
  • Atomkraft i Sverige og Tyskland
  • Kraftvarme i Danmark og Tyskland.

Valg af elaftale

Når du skal vælge en elaftale, kan det være en god idé, at tænke ovenstående ind i dine overvejelser. Du kan også overveje, om det bedst kan betale sig for dig og din husstand, at have en elaftale hvor I betaler en fast eller fleksibel pris for elektriciteten. Hvad der bedst kan betale sig, afgøres ofte af hvor meget strøm der forbruges, og hvornår på dagen man bruger mest elektricitet.

Derudover kan man ofte vælge en grøn elaftale hos sin energiudbyder, hvilket vil sige, at udbyderen forpligter sig til, som minimum, at indkøbe den mængde strøm der forbruges i grønne elaftaler, fra vedvarende energikilder, som eksempelvis solceller og vind- og vandenergi.