Nu kan du få fjernet hudkræft i Danmark med Mohs kirurgi

Nu kan du få fjernet hudkræft i Danmark med Mohs kirurgi

Sponsoreret indhold

Den nyeste metode til komplet fjernelse af hudkræft kaldes ”Mohs kirurgi”. Det er en kirurgisk teknik, der regnes for at være den mest sikre behandlingsmetode og samtidig dén, der bedst fjerner vævet med kræftceller.

Hudkraeftklinikken.dk er det eneste privathospital, der tilbyder det kirurgiske indgreb i Danmark.

Herunder kan du blive klogere på indgrebet, og du får svar på, hvorfor Mohs kirurgi er blevet et af de mest efterspurgte typer af indgreb.

Hvad er Mohs kirurgi?

Indgrebet foregår i lokalbedøvelse, hvor patienten er vågen og ved fuld bevidsthed. Formålet med indgrebet er at fjerne alt den synlige hudkræft samt 1-2mm af det omkringliggende væv.

Det unikke ved indgrebet (og dét der er årsag til den store behandlingssucces) er, at det bortfjernede væv undersøges og analysere på stedet. Det vil sige, at kirurgen har de bedste betingelser for at skabe det ønskede resultat – at fjerne hudkræften komplet.

Skulle det vise sig, at der er rester af tumoren i det bortfjernede væv, vil der blive fjernet ekstra væv. Denne procedures gentages, indtil alt det syge væv er fjernet.

Proceduren har ikke kun betydning for succesen med at få fjernet kræften. Det er også en skånsom og mild teknik, hvor det undgås at fjerne mindst muligt af det raske væv.

Indgrebet afsluttes med, at kirurgen syr det åbne sår sammen på den mest hensigtsmæssige måde, så der kun efterlades et lille, fint ar.

Der er flere årsager til, at et stigende antal patienter vælger et indgreb med Mohs kirurgi for at behandle hudkræft:

 •          Indgrebet foregår altid under lokalbedøvelse
 •          Behandlingsformen giver 99% sandsynlighed for totalhelbredelse
 •          Der fjernes i gennemsnit 40% mindre væv sammenlignet med et klassisk, kirurgisk indgreb
 •          Det regnes for at være den sikreste metode til optimal behandling af hudkræft
 •          Teknikken efterlader det mest tilfredsstillende, kosmetiske resultat

I Danmark har vi frivalgsordning, når det kommer til behandlinger på kræftområdet. Som patient bestemmer du 100% selv, hvilken behandling du vil have.

Værd at vide om hudkræft

Det udfordrende ved hudkræft er, at tumorcellerne typisk breder sig på synlige områder af kroppen. Derfor er det umuligt at vide, i hvor stort omfang kræften hos en patient har spredt sig.

Kræftens udvikling er en stor udfordring for behandlingsmetoderne. De vil have det formål at eliminere og bortfjerne mest muligt af det syge væv.

Har du fået konstateret hudkræft, eller er du pårørende til én hudkræftspatient, skal der tages stilling til, hvilken behandlingsmetode der ønskes.

Det er vigtigt for patientens retssikkerhed og selvbestemmelse, at vedkommende er bredest muligt oplyst om de bedste behandlingsmetoder, som det er muligt at få.

Des større viden du har om forskellige behandlingsformer, des bedre valg kan du træffe på egne vegne som patient.

Sådan foregår en operation med Mohs kirurgi

Den sikre og skånsomme behandlingsmetode med kirurgisk indgreb kan gennemføres på få timer.

Operationen foregår ved lokalbedøvelse, og du skal derfor ikke faste i dagene op til dit indgreb.

Du kan tage hjem cirka 30 minutter efter, at dit indgreb er vel overstået. Der er i meget få og sjældne tilfælde brug for indlæggelse.

Selve operationen vil foregå på følgende måde:

 1.        Modtagelse på privathospital
 2.        Lægen på stedet vil gennemgå indgrebet, og du kan få stillet spørgsmål
 3.        Sygeplejersken vil rengøre huden på det område, hvor indgrebet skal finde sted
 4.        Du bedøves lokalt, og herefter kan kirurgen gå i gang med sit arbejde
 5.        Alt tumorvæv skæres bort fra de underliggende lag i huden
 6.        Der lægges forbinding over det åbne sår, mens vævet analyseres
 7.        Opdages der tegn på kræftceller i det omkringliggende væv, vil operationen genoptages
 8.        Operationen kan afsluttes, når der ikke kan findes tegn på kræftceller i vævet omkring tumoren.

Det vil være forskelligt fra patient til patient, hvordan operationssåret sys sammen. Teknikken til sammensyning afhænger af, hvor stort såret er, og hvor meget væv det har været nødvendigt at bortfjerne.

Til de små operationssår vil det være den klassiske og mest simple syning ”side to side”, der anvendes.

Til de mere omfattende operationer kan det være nødvendigt at anvende hud fra et andet punkt på kroppen, der kan bruges som ”lap”.

Du skal bære en bandage omkring operationssåret i tiden efter indgrebet. Bandagen må først fjernes igen, når stingene fjernes.  

Derfor vælger mange danskere behandling på privathospital

På et privathospital behandles du ikke kun som patient men også som kunde. Du kan med andre ord forvente en højere servicestandard og en personlig behandling, end det generelt er muligt at give i det offentlige sygehussystem.

Dit behandlingsforløb vil starte med en indledende konsultation, der følges op af en lægefaglig undersøgelse. Undersøgelsen har til formål at tilrettelægge den bedste operationsplan for dit vedkommende.  

Hos mange privathospitaler er det muligt at aftale en afbetalingsordning, så du ikke skal betale det fulde beløb for operationen på én gang.